Certifikační služby

Certifikáty o původu zboží

Zajistíme Vám průvodní doklady pro export zboží. Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem, který získáte v úřadu OHK Znojmo. Dále ověřujeme obchodní a dopravní faktury, důležité obchodní smlouvy a dopisy.

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem.

Komu jsou určeny

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, kteří potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Co přinášejí

Certifikáty o původu zboží spoří finance a čas při celním řízení.

Cena

Cena produktu je od 700,- Kč dle platného ceníku.

Ověřování dokladů Okresní hospodářskou komorou Znojmo

Certifikáty slouží jako doklad pro přiznání smluvní celní sazby (snížení cla pro odběratele) a pro statistické účely. Lze jej vystavovat na zboží vyvážené do všech zemí, se kterými nemá Česká republika uzavřenou dohodu v oblasti volného obchodu (např. do Ruska, Chorvatska, Číny, zemí asijských, afrických, jihoamerických apod.). Některé země požadují předložení osvědčení o původu zboží na všechno dovážené zboží. Jsou to především země bývalého Sovětského svazu a země asijské. Pravidla nepreferenčního původu jsou stanovena v celním zákonu a prováděcí vyhlášce.

Neověřujeme doklady právní povahy - výpisy z OR, doklady potvrzené notáři, soudy, tlumočníky (přísluší Ministerstvu spravedlnosti).

Vystavení osvědčení o původu zboží by mělo být požadováno pouze v případech, kdy toto osvědčení vyžadují dovozní předpisy cílové země nebo podmínky kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží. Ke každé dodávce smí být vystaven pouze jeden originál osvědčení.

Soubory ke stažení:

Co s sebou? Dokument MS WordDOC | 23 kB uložit
Vzor plné moci Dokument MS WordDOC | 21 kB uložit
Vzor certifikátu o původu Adobe AcrobatPDF | 1,57 MB uložit
Podací lístek 1 Adobe AcrobatPDF | 219,43 kB uložit
Podací lístek 2 Adobe AcrobatPDF | 191,81 kB uložit
Návod na vyplnění Dokument MS WordDOC | 39 kB uložit
Šablona pro tisk Dokument MS WordDOC | 26,5 kB uložit
Ceník Adobe AcrobatPDF | 336,07 kB uložit

ATA karnety

Umožníme Vám snadný vývoz vašeho zboží do zahraničí.

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách ve zhruba šedesáti zemích světa.

Karnet ATA - ZJEDNODUŠUJE OBCHODNÍ STYK, ŠETŘÍ PENÍZE A ČAS

Karnet ATA je dokument, kterým mezinárodně uznávané organizace (hospodářské a obchodní komory) poskytují záruku vůči celním správám svých zemí za zaplacení cla nebo splnění jiných závazků. Jestliže se karnety použijí ve smluvních zemích a za podmínek stanovených úmluvou, není třeba u dočasných dovozů skládat v zahraničí jistotu za clo, dovozní daně a dávky. Celé celní řízení se zjednodušuje.

Komu je určen

Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.

Co přináší

Karnet ATA spoří finance a čas při celních operacích.

 • šetří finanční prostředky a čas (skutečná úspora se odhaduje nejméně na 1% hodnoty zboží krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboží krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v       devizách)
 • zajišťuje rychlé celní odbavení
 • zajišťuje snadnou manipulaci s vyváženým zbožím

Cena

Cena produktu je od 5 000,- Kč dle platného ceníku.

Omezení použití karnetu ATA

 • časové - doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit
 • územní - karnet lze použít ve smluvních zemích , kterých je v současnosti 75
 • věcné - karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů:
  • a) zařízení potřebná pro výkon povolání (mimo zařízení určená pro stavební a zemní práce)
  • b) obchodní vzorky
  • c) zboží určené k vystavení  nebo použití na výstavách a veletrzích
  • d) vědecko-výzkumný materiál

Členské země úmluv o karnetu ATA

NA KARNET ATA NELZE VYVÁŽET

 • zařízení pro vnitřní dopravu nebo průmyslovou výrobu
 • zařízení pro využívání přírodních zdrojů, pro obnovu, opravu, údržbu nebo výstavbu budov, přesun půdy a podobné práce (tato zařízení lze vyvézt, jsou-li vystavována na veletrzích)
 • předměty vyvážené k opracování, opravám nebo prodeji.
 • spotřební zoboží

Na vystavení karnetu ATA není právní nárok.

Soubory ke stažení:

Žádost o vystavení karnetu ATA (smlouva) Adobe AcrobatPDF | 552,59 kB uložit
Ceník Adobe AcrobatPDF | 528,07 kB uložit
Postup Adobe AcrobatPDF | 704,18 kB uložit
Šablona pro tisk Dokument MS ExcelXLS | 102,5 kB uložit
Plná moc pro celní řízení Dokument MS WordDOC | 26,5 kB uložit
Plná moc pro hospodářskou komoru Dokument MS WordDOC | 45,5 kB uložit
Náležitosti žádosti o karnet ATA do Ruska, Běloruska a na Ukrajinu Adobe AcrobatPDF | 351,25 kB uložit

Pro vyřízení certifikátů o původu zboží a karnetů ATA nás předem kontaktujte na telefonních číslech 515 224 722-3, omezíte tím čekací dobu pro vyřízení dokladů.

Doklady  vyřizujeme v úředních hodinách.

Po    8.30  -  12.00           13.00  -  14.30

Út    8.30   - 12.00           13.00  -  14.30

St     8.30  -  12.00           13.00  -  14.30

Čt    8.30  -  12.00           13.00  -  14.30

Pá    8.30  -  12.00