Členství

Proč se stát členem OHK Znojmo?

  • Budeme podporovat Vaše podnikatelské zájmy

  • Budete dostávat pozvánky na zajímavé akce v regionu

  • Stanete se součástí členské základny OHK Znojmo a získáte tak přístup k několika desítkám kontaktů na firmy v našem regionu

  • Získáte výrazné slevy na akce pořádané OHK Znojmo a našimi členy a partnery včetně bezplatného vstupu na vybrané akce

  • Získáte možnost účastnit se exkurzí a návštěv u našich rakouských partnerů

  • Poskytujeme certifikační služby – ověřování certifikátů o původu zboží a karnetů ATA

Kdo se může stát členem OHK Znojmo?

  • Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (včetně obcí a měst)

  • Fyzická osoba vlastnící živnostenský list

Jak se stát členem OHK Znojmo?

  • Vytiskněte a vyplňte přihlášku

  • Přihlášku laskavě předejte v kanceláři OHK Znojmo společně s kopií ŽL nebo výpisu OR