Shromáždění delegátů OHK Znojmo

Shromáždění delegátů OHK Znojmo

Představenstvo OHK Znojmo na svém jednání dne 20. února 2024 rozhodlo o svolání Shromáždění delegátů OHK Znojmo v termínu 17.4.2024 od 14:00 v Chrámu Vína Vinařství Roman Polák v Popicích.

Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem okresní komory a je svoláváno jednou ročně.

Členové OHK Znojmo obdrželi pozvánku včetně všech příloh k jednání dne 2. 4. 2024.

Těšíme se na Vaši účast!

Image