Navýšení alokace výzvy: Marketing – výzva I

Navýšení alokace výzvy: Marketing – výzva I

Z důvodu vysokého zájmu žadatelů byla řídícím orgánem OP TAK navýšena alokace výzvy:
Marketing – výzva I
Oproti původní výši 250 mil. Kč aktuálně platí alokace 500 mil. Kč.
Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků
na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím účasti na zahraničních výstavách a veletrzích.
V rámci jednoho projektu je podpořeno max. 5 účastí na zahraniční výstavě nebo veletrhu.
Jaké výdaje je možné z projektu podpořit (způsobilé výdaje):
náklady na účast na výstavách/veletrzích
doprava
marketingové a propagační materiály
Ukončení příjmu žádostí je 30.10.2023
Kompletní výzvu naleznete zde: https://1url.cz/Iupi6
Více informací Vám rádi poskytnou pracovní Agentura pro podnikání a inovace:
Image
Image
Image
Image