Pozvánka na seminář Aktuální dotační příležitosti z OPPIK vč. finančních nástrojů ČMZRB a.s. - podpora MSP dne 15. 10. 2019

OPPIK 2019