Pozvánka na Kurz 1. pomoci dne 26. 9. 2019

pozvanka092019