Konzultační dny pro firmy a podnikatele z Jihomoravského a Olomouckého kraje

Konzultační dny pro firmy a podnikatele z Jihomoravského a Olomouckého kraje

ONLINE
24. a 26. listopadu 2020 | 9:00–16:00

Poradíme Vám s aktuální nabídkou dotačních titulů a dalších možností veřejné podpory.

Regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Jihomoravský a Olomoucký kraj si Vás spolu s partnerskými agenturami dovolují pozvat na konzultační dny pro firmy a podnikatele. Formou individuálních konzultací budete moci prodiskutovat možnosti verejné podpory aktuálních potreb i budoucích zámeru Vaší firmy.

K dispozici Vám budou zástupci následujících agentur:

+ CzechInvest – agentura pro podporu podnikání a investic
+ CzechTrade – agentura pro podporu exportu
+ Technologická agentura ČR – agentura zastřešující programy na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje
+ API – agentura, která administruje dotační programy z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Účast na individuální konzultaci je po Vaší závazné registraci na Vámi vybraný termín a čas bezplatná.
Registrovat se můžete prostřednictvím webového formuláře ZDE nejpozději:

+ do 22. listopadu 2020 na první termín (24. listopadu)
+ do 24. listopadu 2020 na druhý termín (26. listopadu)

Do poznámky prosím uveďte, jaký záměr byste rádi konzultovali (např. pořízení nových technologií, rozšírení výroby, export do zahraničí, výzkum a vývoj a jiné).

Konzultace budou probíhat online formou prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Odkaz a pokyny k připojení Vám budou e-mailem zaslány den před Vámi zvoleným termínem.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely realizace této akce.