Volené orgány

Představenstvo OHK Znojmo

  • Ing. Theodor Dvořák, předseda představenstva
  • Jan Grois MBA, 1.místopředseda představenstva
  • Jan Kárník, 2. místopředseda představenstva
  • Ing. Lubomír Vedra, člen představenstva
  • Ing. Michal Štefl, člen představenstva

Dozorčí rada OHK Znojmo

  • Lubomír Nesnídal, předseda dozorčí rady
  • Ing. Milena Kohoutková, členka dozorčí rady
  • MVDr. Ladislav Kulíšek, člen dozorčí rady

Partneři

HKCRCZ        logoZnojmo        EU ERDF CZ

neu LogoBasis AT-CZ 4C 2  image002