Vítejte u nás 2011 - přeshraniční konference

 Přeshraniční konference Vítejte u nás 2011 se konala ve čtvrtek 28.4.2011 v Louckém klášteře ve Znojmě. Konference probíhala v rámci projektu „Podnikání bez hranic" za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Česko – rakouské přeshraniční spolupráce.

Konference se zaměřila především na podnikání, marketing a přeshraniční spolupráci a to v oblastech:

  • cestovní ruch
  • stavebnictví
  • doprava


Na konferenci vystoupila řada osobností z ČR i Rakouska. Namátkou uveďme Dr. Alexander Wanke, MSc MRICS, který se zabývá obchodním právem, Ing. Mojmíra Mikulu, ředitele sekce pro inovace a výzkum agentury CzechTourism, zástupce společnosti Ipsos Tambor, která se specializuje na marketingový výzkum, vedoucího marketingové kanceláře města Vídeň Marcuse Penze, nebo Pavla Maurera, specialistu na gastronomii, marketing a pořadatele významných gurmánských festivalů.

Více informací najdete na www.vitejteunas.eu.

Moje volba – moje budoucnost

Cílem projektu je přiblížit především žákům základních škol vybrané oblastí výroby a průmyslu a především pak konkrétní řemeslné profese. Projekt by měl podpořit povědomí o řemeslné činnosti a seznámit žáky základních škol s možnostmi uplatnění na pracovním trhu.

V rámci projektu probíhají na Znojemsku besedy na základních školách, ale i tzv. oborové dny na učilištích a exkurze ve spolupracujících firmách.

Projekt zaštiťuje Integrovaná střední škola v Sokolnici, OHK Znojmo je partnerem projektu.

Více informací na http://mvmb.iss-sokolnice.cz.

Informační místo pro podnikatele - Znojmo

Hospodářská komora České republiky zřídila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu tzv. Informační místa pro podnikatele (InMP).

Informační místa pro podnikatele jsou kontaktní místa Hospodářské komory podnikatelé mohou na jednom místě získat základní informace potřebné pro své podnikání (např.: k zahájení činnosti, k provozu a k financování podniku, informace o podnikání v rámci celé EU a třetích zemích a další).

Tyto informace obdrží každý podnikatel z veřejných informačních zdrojů formou nárokové služby rychle a přehledně. Projekt informačních míst pomáhá nejen začínajícím, ale i stávajícím podnikatelům v orientaci v podnikatelském prostředí, šetří jejich čas a kapacity, které mohou věnovat svému předmětu podnikání. Kontaktní místa se nacházejí míst lze využít na téměř 100 místech po celém území České republiky.


Podnikatel se může na kontaktní místo se svým dotazem obrátit osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře.

InMP Znojmo najdete v kanceláři OHK Znojmo na náměstí Svobody 210/18.

Partneři

HKCRCZ        logoZnojmo        EU ERDF CZ

neu LogoBasis AT-CZ 4C 2  logo jmk 2019 male