Hospodářská komora ve Znojmě pomáhá otevírat dveře na rakouský trh

Ve čtvrtek 15. prosince se konalo dnes už tradiční česko-rakouské podnikatelské setkání v režii OHK Znojmo. V prostorách střední školy a odborného učiliště na Přímětické se sešli podnikatelé a odborníci na různé oblasti z obou stran hranice. Hlavní náplní přednášek a společné diskuse bylo podnikání v Rakousku, daňové předpisy, zákony související s podnikáním a zaměstnáváním, ale i možnosti finanční podpory podnikatelů.

Partneři

HKCRCZ        logoZnojmo        EU ERDF CZ

neu LogoBasis AT-CZ 4C 2  image002