SETKÁNÍ ČESKÝCH FIREM SRAKOUSKÝMI OBCHODNÍMI AGENTY ZOBLASTI POTRAVINÁŘSTVÍ, NÁBYTKÁŘSTVÍ A STAVEBNICTVÍ

19. 3. 2020 - VÍDEŇ, RAKOUSKO

Zahraniční kancelář CzechTrade ve Vídni organizuje 19. března 2020 setkání s oborově zaměřenými obchodními agenty z Rakouska. Tato akce je určena pro české výrobní firmy z oborů stavebnictví, potravinářství a nábytkářství, které hledají nové odbytové možnosti na rakouském trhu a mají zájem o spolupráci s obchodním agentem. Při jednání mohou české firmy prodiskutovat své exportní záměry s přítomnými obchodními agenty a navázat s nimi dlouhodobou spolupráci.

Samotnému setkání předchází seminář, který pořádá Velvyslanectví České republiky ve Vídni ve spolupráci s rakouským grémiem obchodních agentů. Během semináře se účastníci mimo jiné dozvědí, na jakém principu obchodní agenti fungují a jaký je právní rámec spolupráce. Podrobný harmonogram naleznete v příloze.

SETKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S RAKOUSKÝMI OBCHODNÍMI AGENTY - IFORMACE V PDF

Partneři

HKCRCZ        logoZnojmo        EU ERDF CZ

neu LogoBasis AT-CZ 4C 2  logo jmk 2019 male