Změny v programu ČMZRB - EXPANZE

Vzhledem k růstu úrokových sazeb u komerčních úvěrů spolupracujících bank a leasingových společností přistoupila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu k navýšení finančního příspěvku v programu EXPANZE.

 Více informací naleznete na stránkách ČMZRB v tomto odkazu.

 

Technologie pro začínající podniky

tpzp2019

Po skončení workshopu bude možné individuálně konzultovat jakékoliv podnikatelské záměry, které by mohly spadat do programů OP PIK. Mezi ty nejzajímavější programy, které jsou v současné době otevřeny, patří:

  • Marketing – podpora na propagaci v zahraničí (účast na veletrzích, výstavách)
  • Úspory energie – podpora na zateplení, výměnu otvorových vyplní, instalaci fotovoltaických panelů, výměnu osvětlení/zdroje vytápění/rozvodů elektřiny, plynu a tepla
  • Školicí střediska – podpora na výstavbu či rekonstrukci vlastního školicího střediska
  • Inovační vouchery – podpora na nákup externí služby od výzkumné instituce (různé měření, diagnostika, testování, certifikace, vývoj softwaru/prototypu, aj.)
  • Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – podpora nákupu elektromobilu

    Více informací naleznete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace https://www.agentura-api.org/

Znojemská Přímka spolupracuje s místními firmami a podnikateli

Obor Automechanik má ve střední odborné škole na Přímětické dlouholetou tradici. V současnosti sedí v lavicích již třetí generace studentů tohoto oboru. Řemeslu s vůní benzínu se totiž na Přímce vyučili jejich tátové dokonce i dědové. A své pomyslné žezlo předávají dál.

Také letos navštívili studenti prvního ročníku firmy, se kterými škola spolupracuje. Odborný výcvik probíhá především u Znojemské dopravní společnosti – PSOTA, s. r. o. Škola však spolupracuje i s jinými firmami na okrese. Ti si pak z řad našich studentů mnohdy vychovávají své budoucí zaměstnance. Jsou to třeba Autodružstvo Znojmo na Vídeňské, Libor Suchý, autoprodejna v Novém Šaldorfu nebo Autoopravna Dvořák v Příměticích.

Noví žáci vyrazili první zářijovou středu na exkurzi do dvou provozoven. Tím prvním místem byl Pneuservis Kárník na ulici Benjamina Kličky. Pan majitel budoucí automechaniky seznámil s provozem autoservisu, ukázal jim karosárnu, lakovnu i dobře vybavenou prodejnu. S jeho firmou plánuje škola navázat další spolupráci. Poté exkurze směřovala do Autodružstva Znojmo.

Kromě pedagogického dohledu dělala studentům doprovod Marie Jílková, nová ředitelka Okresní hospodářské komory Znojmo. Navštívila s nimi oba podniky a studentům vysvětlila, jak důležitá je spolupráce OHK s podnikateli a středními školami na Znojemsku.

Mgr. Kateřina Kotoučová

IMG 5086

Partneři

HKCRCZ        logoZnojmo        EU ERDF CZ

neu LogoBasis AT-CZ 4C 2  image002